ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

Η μεταφορική Ρούσσος είναι συνώνυμο με τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα αναλαμβάνουμε την ασφαλή μεταφορά των φορτίων – προϊόντων σας, σε ιδιαίτερα καλές τιμές. Πραγματοποιούμε ολόκληρη τη διαδικασία της μεταφοράς έως και την παράδοση αξιόπιστα, χωρίς φθορές και απώλειες.
Έχουμε ως στόχο να καλύπτουμε τις ανάγκες σας στις μεταφορές από και προς την Κύθνο.
Στην μεταφορική Ρούσσος δίνουμε μεγάλη βάση στην άμεση εξυπηρέτηση, και στην παροχή των υπηρεσιών μας και εγγυόμαστε την ασφαλής μεταφορά των φορτίων. Ειδίκευση της εταιρείας είναι οι εμπορικές μεταφορές και ψυγειομεταφορές σε συνθήκες ψύξης και κατάψυξης.

Επικοινωνία